หน้าแรก ผลิตภัณฑ์/บริการ ข่าวสาร บทความความรู้ สมัครงาน เกี่ยวกับองค์กร ค้นหาสาขา อัตราดอกเบี้ย คำถามที่พบบ่อย
ไทย
EN
เรามีความตั้งใจ เป็นที่ปรึกษาและให้บริการทางด้านการเงินให้กับทุกคน โดยสามารถมา "คุยเรื่องเงิน กับคนกันเอง" ได้ทุกสาขา
นิ่มลีสซิ่ง มุ่งหวังจะมีส่วนช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างแข็งแรง
ผลิตภัณฑ์และบริการของนิ่มลีสซิ่ง จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านการเงิน และช่วยสนับสนุนให้ทุกอาชีพ ทุกกิจการ ได้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง...
01
มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้า
เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก และมุ่งมั่น ที่จะช่วยแก้ปัญหา ที่ตอบสนองความต้องการ และความต้องการเฉพาะให้ดีที่สุด
02
เติบโตสู่ระดับโลก และพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง
เราพัฒนาและปรับปรุงการบริการ เพื่อลูกค้าของเรา จะได้รับมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด
03
ง่าย จบ ครบวงจรเรื่องสินเชื่อ
คิดถึงลูกค้า ในหลากหลายมุมมอง ด้านการใช้ ชีวิต สร้างช่องทางให้ชีวิตง่ายขึ้น เพิ่มทางเลือก ที่หลากหลายให้กับลูกค้าของเรา
ประวัติความเป็นมาที่สำคัญของบริษัท
บริษัท นิ่มลีสซิ่ง จำกัด ก่อตั้งโดยตระกูล “สุวิทย์ศักดานนท์” จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เพื่อให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน
วิสัยทัศน์ เป็นบริษัทผู้นำด้านการเงิน ในตลาดรากหญ้ารายย่อยภาคเหนือพันธกิจ บริการด้านการเงินทั่วภาคเหนือ มีบริการสินเชื่อตามยุคสมัย มีระบบการจัดการเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นองค์กรที่ดึงดูดคนที่มีฝีมือเข้ามาทำงาน เป็นองค์กรที่พัฒนาบุคลากรภายในให้มีความรู้ ความสามารถแบบมืออาชีพ เสริมสร้างบรรยากาศในที่ทำงานอย่างมีความสุข สนับสนุนและส่งเสริมครอบครัวพนักงาน และสังคมให้น่าอยู่ เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม ค้ำจุนศาสนา เป็นองค์กรที่สนับสนุนส่งเสริมพนักงานลด ละ เลิก อบายมุขกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ให้บริการอย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ผู้บริโภค การปล่อยสินเชื่อในความเสี่ยงต่ำ วิเคราะห์สินเชื่อโดยเน้นความสามารถในการผ่อนชำระ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดกับคนรุ่นใหม่ ใช้ระบบสารสนเทศ (IT)ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เน้นวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเป็นกันเอง และทันสมัย มุ่งบริการที่รวดเร็ว และความเป็นกันเองกับลูกค้า เน้นให้ความรู้สึกที่เป็นมิตร และจริงใจกับลูกค้า สนับสนุนให้พนักงานร่วมกิจกรรมทางศาสนา
พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท
เริ่มต้นจากตระกูลสุวิทย์ศักดานนท์ ร่วมทุนกับเพื่อนสนิท 3 คน เปิดห้างหุ้นส่วน CUP จำกัด ในปี 2526เพื่อทำธุรกิจไฟแนนซ์ รับจัดสินเชื่อรถยนต์ และรถบรรทุก เมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตขึ้น วันที่ 19 เมษายน 2528 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เชียงใหม่นิ่มซี่เส็ง จำกัด จดทะเบียนครั้งแรก 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ชัดเจน คือ ให้บริการทางด้านการเงินแก่ลูกค้าทั่วไป ในจังหวัดเชียงใหม่ และเขตพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้นำเอารูปแบบธนาคารมาปรับปรุง และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน แต่ให้ความสะดวกรวดเร็วมากกว่า โดยธุรกิจจะเน้นหนักไปทางสัญญาเช่าซื้อ และสัญญาเงินกู้โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2532 บริษัท เชียงใหม่นิ่มซี่เส็ง จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางด้านการเงินที่บริษัทดำเนินการอยู่ นั่นคือ ธุรกิจเช่าซื้อ หรือเรียกกันติดปากว่า “ธุรกิจไฟแนนซ์” รับจัดสินเชื่อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นหลักโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 66/8-11 ถ.สนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน และต่อมา เมื่อประมาณปี 2558 ผู้บริหารซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ได้มีแนวคิดนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ จึงได้มีการวางแผนเพื่อให้ง่ายต่อการนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ จึงได้ทำการจดทะเบียนบริษัทใหม่ แยกจากบริษัทเดิม โดยใช้ชื่อ “บริษัท นิ่มลีสซิ่ง จำกัด” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 72 ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และได้ทำการขอใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (NANO) เนื่องจากธุรกิจการปล่อยสินเชื่อต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย จนถึงปัจจุบันบริษัทมีจำนวนสาขา 435 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน มีลูกค้ารวมประมาณ 100,000 ราย มูลค่าประมาณ 3,400 ล้านบาท
ผังองค์กร