หน้าแรก ผลิตภัณฑ์/บริการ ข่าวสาร บทความความรู้ สมัครงาน เกี่ยวกับองค์กร ค้นหาสาขา อัตราดอกเบี้ย คำถามที่พบบ่อย
ไทย
EN
อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
ประกาศรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564
26 พ.ค. 2566 08:51 น.
รายละเอียด
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนเป็นประกัน ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564
26 พ.ค. 2566 08:48 น.
รายละเอียด
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563
26 พ.ค. 2566 08:46 น.
รายละเอียด