line นิ่มลีสซิ่ง  facebook นิ่มลีสซิ่ง   

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

  1. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ และค่าใช้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ เกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 
 
สมัคร! รับข่าวสารจากเรา
72/1 ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
053-219550, 053-219340-1
    © 2019 | All Rights Reserved